Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Viktig information gällande lokal skyddsjakt på varghybrider

Länsstyrelsen i Södermanlands län har beslutat om skyddsjakt efter hybrider mellan varg och hund inom ett avgränsat jaktområde i Katrineholms och Eskilstuna kommun. Jaktområdet framgår av karta som finns bifogad i Länsstyrelsens beslut.

Tillåtet vilt för den samordnade skyddsjakten är högst fyra årsungar av hybrider mellan hund och varg, både mörka och normalfärgade.

Skyddsjakten får ske under perioden från och med 25 oktober 2017 till och med den 28 februari 2018 eller tills dess annat beslutas.

Information om skyddsjakt på hybrider och beslutet i sin helhet finns på Länsstyrelsens hemsida.

Det är viktigt att alla jägare som tänker delta i skyddsjakten läser igenom beslutet och håller sig uppdaterade om eventuella ändringar som publiceras på Länsstyrelsens hemsida.

Vi uppmanar er att delge de jägare som ni vet jagar i de aktuella älgskötselområdena denna
information och hänvisar dem till Länsstyrelsens hemsida för att läsa på om de villkor som gäller.