Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

EU öppnar för enklare vargjakt

Den 15 november röstades en resolution igenom i Europaparlamentet där parlamentets syn på art- och habitat- samt fågeldirektivet klargjordes. Det blev tydligt att de nuvarande direktiven inte fungerar och att något måste göras.

Resolutionen röstades igenom med stor majoritet och några av de punkter som fastslogs är:

  • Arter som uppnått gynnsam bevarandestatus enklare ska kunna flyttas till andra annex vilket förenklar möjligheten att jaga dem.
  • Parlamentet uppmuntrar till en mer flexibel inställning med fokus på nationella förutsättningar när direktiven används.

Det är också värt att notera att förvaltningen äntligen tycks utgå från människan och i synnerhet landsbygdsbefolkningen i och med flera av punkterna i resolutionen. Att vargen har en oacceptabelt stor negativ påverkan på landsbygden och de personer som vill bosätta sig där är något som Jägarnas Riksförbund har påpekat i många år och det är positivt att se att parlamentet äntligen tagit till sig av detta.

Förutom frågorna som rör de stora rovdjuren ser förbundet också positivt på öppningarna för att förenkla förvaltningen av skadegörande fåglar, till exempel gäss, skarv och korp, fåglar som har ökat kraftigt de senaste åren.

Förbundet kommer fortsätta verka för att direktiven förändras och ger staterna ökad möjlighet att själva påverka hur vilt ska förvaltas. Det är fortfarande en lång väg kvar, och utgången är osäker. Förbundet uppmanar därför Regeringen att ta chansen och arbeta för ökade möjligheter till jakt på till exempel de stora rovdjuren och fåglar som nu är skyddade.