Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Lättare skyddsjakt på dov- och kronvilt efter Regeringsbeslut

Den 30 november beslutade Regeringen om att tillåta skyddsjakt efter kron- och dovkalv på eget initiativ i växande gröda och i skogsplanteringar i hela landet förutom Skåne och Gotland. Skyddsjakten avser perioden 1 juli till 15 april och regeländringen träder i kraft den 1 januari 2018. Detta beslut har tillkommit efter omfattande arbete från Jägarnas Riksförbund.

Populationerna av kron- och dovvilt har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Även om ökande stammar av hjortvilt skapar många jakttillfällen, så orsakar de även omfattande skador på skog och grödor. Vanligtvis sker detta utanför ordinarie jakttid, inte sällan till jordbrukarnas stora frustration. Att som brukare nu få möjlighet att påverka utifrån självupplevd situation utan myndighetsinblandning är ett stort framsteg mot tidigare. 

Regeringsbeslutet pekar på ett tydligt underkännande av den kronviltsförvaltning vi har idag norr om Skåne vilket också Jägarnas Riksförbund länge hävdat. Det är väldigt positivt att Regeringen nu har lyssnat på Jägarnas Riksförbund och öppnar för möjligheten till skyddsjakt på eget initiativ under en relativt lång period av året.

Även om detta är ett stort steg i rätt riktning, så kvarstår arbetet med att också kronviltet ska förvaltas genom allmän jakt, liksom vi förvaltar dovviltet och de flesta andra arter. Jägarnas Riksförbund kommer således fortsätta att arbeta för att kronviltet ska förvaltas genom allmän jakt i hela Sverige och samtidigt för att inga nya inskränkningar sker i jaktmöjligheter på våra övriga klövviltsarter.