Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Kort sammandrag från distriktsårsstämman

Den 17 mars genomfördes Västra Götalands distriktsårsstämma på Stenshults IP i Uddevalla.

Under ledning av mötesordförande Rickard Olsson och sekreterare Jörgen Karlsson hölls sedvanliga stämmoförhandlingar. Klas Johansson omvaldes till ordförande för distriktet på två år och tackade för förtroendet. Jan Fjordstrand och Magnus Carlsson valdes in i styrelsen. Klas Johansson hälsade de nya välkomna och tackade av Andreas Wedberg och Bo Idunger för deras arbete i styrelsen.

Styrelsen omfattas också av Stig Kjällman, Börje Alm, Mikael Olsson och Bengt Johansson. Rickard Olsson avslutade stämman och tackade ombuden och övriga närvarande för visat intresse och därefter serverades det en god middag.

Från vänster: distriktsordförande Klas Johansson, mötessekreterare Jörgen Karlsson och mötesordförande Rickard Olsson.