Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Beslut om vargföryngringar i Blekinge

På Viltförvaltningsdelegationens möte den 1 september vid Länsstyrelsen i Karlskrona togs beslut i vargföryngtingsfrågan.

Förslaget att det i nuläget inte finns någon möjlighet att ha några vargföryngringar i länet bifölls med rösterna 7-3, varav tre reserverade sig mot förslaget och två stycken avstod från att rösta. Jägarnas Riksförbunds representant Nils-birger Andersson var med på mötet som ordinarie ledamot för jägarintresset.