Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Stor framgång för vildsvinsjägarna

Livsmedelsverket har idag överlämnat en rapport med förslag till regeringen angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött. Förslagen innebär bland annat, att det nu blir möjligt för jägare att sälja vildsvinskött utan att detta har passerat en vilthanteringsanläggning Det kommer nu räcka med att jägaren har genomgått en utbildning. Glädjande är att vi som Jägarorganisation kommer kunna utbilda de som avser att sälja eller ge bort vildsvinskött.

Det föreslås också att trikin- och cesiumprover subventioneras till 100 procent. 
Detta är en fråga som Jägarnas Riksförbund länge har jobbat med och vi nu ser bär frukt, säger Mikael Hultnäs Riksviltvårdskonsulent.

 

Dock så är vår uppfattning att det hade räckt med att jägaren hade kunnat uppvisa ett godkänt trikinprov och cesiumprov i de områden som berörs av detta, fortsätter Mikael Hultnäs. 

Som privatperson kommer jägaren kunna sälja 10 vuxna vildsvin alternativt 20 årsungar. Vi har länge arbetat med frågor för att underlätta jakten av vildsvin. Det har bland annat handlat om att få använda mörkersikten vid vildsvinsjakt och åtelkameror. Båda dessa saker har vi nu lyckats få tillståndsbefriade. I det stora hela är detta en enorm framgång för Jägarnas Riksförbund som jobbat hårt för dessa förenklingar. Vi uppmanar nu regeringen att skyndsamt besluta om förslagen i rapporten. Genomförs dessa förenklingar är vi väldigt nöjda avslutar Mikael Hultnäs.

Faktaruta försäljning av vildsvinskött idag
För att vildsvinskött ska få säljas idag måste det ha passerat en av Livsmedelsverket godkänd vilthanteringsanläggning, där djuret besiktigas och får ett godkännande. Vildsvinskött särskiljer sig i detta fall från vårat övriga klövvilt (älg, rådjur, dovhjort och kronhjort) av vilka jägaren själv redan idag får sälja en reglerad mängd av dessa direkt till allmänheten. Antalet vilthanteringsanläggningar varierar stort över landet och på många håll kan jägarna ha långt till sin närmaste anläggning. Vilket upplevs som ett hinder för att mer högkvalitativt vildsvinskött ska nå marknaden.