Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Till samtliga medlemmar i avd 13-01 Mellersta Halland.

Obs: Tidigare utsänd kallelse till årsmöte den 21 januari annulleras och återkallas härmed. Distriktsstyrelsen har 2019-12-05 tillsatt en interimistisk styrelse för avd 13-01 Mellersta Halland och utsett Klas Pålsson till ordförande. Med anledning av detta kallar vi till informationsmöte onsdagen den 8 januari kl 19.00 i Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled. Årsstämma för avd 13-01 Mellersta Halland hålles söndagen 9 feb kl 14.00 i samma lokal d.v.s. Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled med sedvanliga årsmöteshandlingar. Om vägbeskrivning önskas, vänligen kontakta Klas Pålsson, tel. 070-586 48 49. V.g. observera: Någon ytterligare kallelse till årsmötet utfärdas ej. Enligt uppdrag

Obs: Tidigare utsänd kallelse till årsmöte den 21 januari annulleras och återkallas härmed. 
Distriktsstyrelsen har 2019-12-05 tillsatt en interimistisk styrelse för avd 13-01 Mellersta Halland och utsett Klas Pålsson till ordförande.

Med anledning av detta kallar vi till informationsmöte onsdagen den 8 januari kl 19.00 i Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled.

Årsstämma för avd 13-01 Mellersta Halland hålles söndagen 9 feb kl 14.00 i samma lokal d.v.s. Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled med sedvanliga årsmöteshandlingar.
Om vägbeskrivning önskas, vänligen kontakta Klas Pålsson, tel. 070-586 48 49.

V.g. observera: Någon ytterligare kallelse till årsmötet utfärdas ej.

Enligt uppdrag