Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Förbundsårsstämma

Vid förbundsstyrelsemöte den 22 april diskuterades frågan om förbundets årsstämma. Vid diskussionen var medlemsdemokratin i fokus men även hur förbundsstyrelsen ska agera för att upprätthålla aktiviteten och inte i onödan försvåra för medlemmarna att göra sina röster hörda. Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Läs mer

Vid förbundsstyrelsemöte den 22 april diskuterades frågan om förbundets årsstämma. Vid diskussionen var medlemsdemokratin i fokus men även hur förbundsstyrelsen ska agera för att upprätthålla aktiviteten och inte i onödan försvåra för medlemmarna att göra sina röster hörda. Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Förbundsstyrelsen beslutade att:
- En digital årsstämma kommer anordnas den 13 juni. Vid denna årsstämma deltar ombud valda vid distriktens årsstämmor, i vanlig ordning. Om ett distrikt inte kan genomföra sin distriktsårsstämma 2020 är de ombud som valdes vid 2019 års distriktsstämma fortfarande tjänstgörande. Vid den digitala förbundsårsstämman kommer endast formaliapunkter avhandlas och årsredovisningen godkännas. Val av förtroendevalda och motionshantering kommer inte att ske då förbundsstyrelsen bedömer att det inte kan ske med fullgod medlemsdemokrati.
- För de förtroendevalda som redan är valda läggs ytterligare ett år till deras tjänstgöringstid. Det gäller samtliga förtroendevalda, inte bara de vars mandatperiod går ut 2020. På det viset rubbas inte valföljden. Förbundsstyrelsen förstår att det här är ett ingripande beslut och hoppas att distrikten kan stå bakom det under dessa speciella förutsättningar. De val som skulle göras under årsstämman 2020 skjuts följaktligen upp till ordinarie årsstämma 2021.
- De motioner som skickas in från distrikten av distriktsstämmorna 2020 kommer att beredas av förbundsstyrelsen efter bästa förmåga fram till årsstämman 2021. Därmed säkerställs att ingen medlems demokratiska åsikt försvinner. Vid årsstämman 2021 kommer motionerna från år 2020 och 2021 behandlas i vanlig ordning.
- Förbundsstyrelsens tidigare beslut att motioner och ombudsanmälningar ska vara kansliet till handa senast 24 maj. Förbundsstyrelsen vädjar till distrikten att skicka in informationen så snart som möjligt då tiden blir knapp inför årsstämman.

Mer information om detta kommer i en uppdaterad kallelse.
Förbundsstyrelsen anser att under dessa omständigheter är det här beslutet det som på bäst sätt tillgodoser såväl tryggheten för ombuden och medlemsdemokratin. Förbundsstyrelsen hoppas att distrikten delar den åsikten och att vi kan hjälpas åt för att hantera en del av årsstämman 2020 och sedan se fram emot en årsstämma i vanlig ordning 2021.

För frågor om förbundsstyrelsens beslut kontakta Solveig Larsson, 070 – 605 62 74
För frågor om distrikt- eller förbundsårsstämmornas praktiska genomförande eller för hjälp att genomföra distriktsstämmor digitalt kontakta Jens Gustafsson, 073 – 628 41 75