Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Beslut om licensjakt på varg 2021 - överklagas

I dag kom länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg 2021 och antalet vargar som får fällas är, som förväntat, allt för få. Sammantaget får 24 vargar fällas från den 2 januari i länen Gävleborg, Värmland, Örebro och Västmanland. Jägarnas Riksförbund ser allvarligt på dessa beslut och kommer därför överklaga i syfte att få till en högre avskjutning. Sedan 2013 har Riksdagens intentioner varit att sänka antalet vargar och 170 vargar är det mål som måste uppnås i första hand.

-Det är beklämmande att se att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna så uppenbart struntar i Riksdagens vilja, säger Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund.

För Jägarnas Riksförbund är 170 vargar ett första delmål i arbetet för att inte hysa några frilevande vargar i Sverige. Även om JRF anser att 170 vargar också är allt för många är det ändå viktigt att den siffran eftersträvas och speglas i besluten för att uppnå någon som helst lättnad i de områden som nu är hårdast drabbade av varg.

-Den hänsyn till landsbygdsbefolkningen, djurägare och jägare och de socioekonomiska faktorerna som det skrivs så fint om i propositionen från 2013 har ännu inte blivit verklighet när Naturvårdsverket och Länsstyrelserna fattar sina beslut, fortsätter Henrik Tågmark.

Jägarnas Riksförbund arbetar nu för att överklaga Länsstyrelsernas beslut och även begära jakt i de län som inte beslutat om någon. Med hänsyn till vårens föryngring och de vargar som har dött under inventeringsperioden är det en omfattande jakt som krävs för att Riksdagens mål ska uppnås. För Jägarnas Riksförbund är det också viktigt att de påståenden som vissa forskare kommit med kring illegal jakt inte ligger till grund för licensjakterna. När inga belägg eller bevis för någon omfattande populationsbegränsande illegal jakt finns får inte det ligga till grund för myndighetsbeslut som påverkar hundratusentals människor.

-Det ironiska är att följden av att Länsstyrelserna tar hänsyn till en påhittad illegal jakt blir att en sådan jakt också legitimeras av Länsstyrelserna som ett krav för att nå den population de eftersträvar, avslutar Henrik Tågmark.

För frågor om Jägarnas Riksförbund och vår syn på licensjakten på varg kontakta antingen Henrik Tågmark, vice förbundsordförande på 070-3450098 eller Jens Gustafsson, Riksviltvårdskonsulent på 073-6284175.
Fakta om varg i Sverige

 

  • I Sverige fanns, enligt inventeringen, 365 vargar under vårvintern 2020. Sedan har en föryngring om ca 11 % tillkommit. 
  • Riksdagens beslut 2013 innebär att vargpopulationen i Sverige ska vara 170 vargar och att hänsyn måste tas till oro och företagande på landsbygd samt andra socioekonomiska effekter.
  • Från delar av forskarvärlden har det under 2020 framförts att en omfattande illegal jakt är ett hinder för vargen. Under de senaste 10 åren har dock endast ett handfull illegalt dödade vargar hittats och endast någon enstaka person dömts för att ha dödat varg illegalt vilket gör påståendet ogrundat.