Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

Spridningen av Covid 19 har under de senaste månaderna påverkat oss alla. Även om man nu kan se tendenser till en viss ljusning av situationen kommer vi med stor sannolikhet att påverkas av viruset under överskådlig framtid.

Jakten och de flesta aktiviteter som vi bedriver kring jakten sker redan idag utomhus. Jägarna har sedan en lång tid en tradition av att tänka på hygienen exempelvis vid hantering av det skjutna viltet. I dessa annorlunda tider finns det dock anledning att ytterligare se över hur vi arbetar ute i våra jaktlag.

Antalet jägare i Sverige uppgår till ungefär en kvarts miljon människor. Räknar vi sedan in deras anhöriga och andra som på något sätt är engagerade utgör jakten en stor folkrörelse där många av oss tillhör någon av riskgrupperna. Det finns anledning att tänka till och se över hur man hanterar olika moment och situationer som kan förekomma inför, under och efter jakten. Vi har tagit fram ett antal allmänna råd på vad som kan vara bra att tänka på i och kring jakten för att minska risken för smittspridning. Vi har i dessa allmänna råd utgått från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Varje persons ansvar för att vara uppdaterad kring de senaste råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller speciellt om man själv eller någon närstående tillhör en riskgrupp.

 • För att deltaga i någon av jaktlagets aktiviteter, ska personen vara fullt symtomfri innan aktiviteten påbörjas.

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendation om att hålla avstånd (ca 2 meter den 2/6–2020) till varandra.

 • Årsmöten, planeringsmöten, jaktmöte kan förslagsvis hållas utomhus om vädret tillåter. Andra alternativ kan vara att hålla liknande möten digitalt om förutsättningar finns. Telefonkonferens. Alternativt via mail. Räkna då med att tidsåtgången är betydligt större än vanligt.

 • Pm inför jakten kan med fördel skickas ut någon dag innan jakten antingen som mail eller via traditionellt brev. Uppmana gärna att komma in med eventuella frågor innan jaktens start så att även dessa kan behandlas digitalt/brevledes.

 • Många har krav på exempelvis årligt avlagt skjutprov såsom brons på älgbana. För riskgrupper kan det vara direkt olämpligt att i år besöka en älgbana där trängsel kan uppstå. Ett förslag kan vara att fjolårets resultat förlängs och gäller även under detta år. Om ni har krav på er från markägare om ett årligt skjutprov. Kontakta eran markägare och ta en diskussion kring hur ni kan lösa detta rent praktiskt. Fundera gärna på alternativa träningsmetoder för erat skytte om ni vill undvika att besöka älgbanan under nuvarande omständigheter.

 • Tilldelning/avrapportering av arbetsuppgifter kan med fördel göras digitalt. Här kan exempelvis en privat Facebooksida eller Supertext vara till stor hjälp för jaktlaget för kommunikationen.

 • Se över rast-, fika-, samlingsplatsen. Finns det behov att göra förändringar, alternativt flytta denna så att avstånd kan hållas.

 • Titta över eventuell samåkning till och från jakten och för förflyttningar under jaktdagen så att ni inte utsätter varandra för onödiga risker.

 • Passning och uttransport av skjutna vilt bör hanteras av så få personer som möjligt. Personer som tillhör riskgrupper bör tills vidare vara befriade från sådana arbetsuppgifter.

 • Även flåning bör hanteras av så få personer som möjligt och även här bör personer i riskgrupper arbetsbefrias.

 • Styckning och fördelning av kött bör göras av några få personer.

 • Eventuella former av krav på arbetsinsats (exempelvis deltagande i styckningen etc.) för att erhålla köttlott bör ses över och anpassas efter nu rådande omständigheter.

 • Eventuell jaktlags-, älgmiddag bör ses över om den kan hållas på ett säkert sätt. Alternativt skjutas upp tills omständigheterna har ändrats.