Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Stoppa uppdraget att flytta varg

När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Jägarnas Riksförbund uppmanar nu Regeringen att dra tillbaka uppdraget eftersom det inte finns ett stöd hos befolkningen att genomföra vargflyttar.

När Regeringen nu uppdrar åt ett antal Länsstyrelser att peka ut lämpliga områden för flytt av vargar förbiser de återigen de människor som drabbas av vargen och befäster ytterligare att vargen är viktigare än medborgarna. Dessutom cementerar de tydligt att vargens existens i Sverige är artificiell och inte bygger på naturliga förutsättningar. Att flytta vargar inom landet har provats många gånger och det har hittills inte fungerat någon gång. 

Jägarnas Riksförbund uppmanar nu Regeringen att dra tillbaka uppdraget eftersom det inte finns ett stöd hos befolkningen att genomföra vargflyttar. 

Läs mer