Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

100 tals vargar behöver fällas efter besked från regeringen

Under många år har Jägarnas Riksförbund (JRF) drivit frågan att vargstammen ska minska. Även om slutmålet för JRF är noll frilevande vargar i Sverige måste först och främst de riksdagsbeslut som finns upprätthållas.

Under många år har regering och myndigheter aktivt valt att bortse från riksdagens beslut och tillåtit vargstammen att växa sig större än vad som behövts. Därför välkomnar JRF att regeringen nu uppdrar åt Naturvårdsverket att möjliggöra en kraftig sänkning av vargstammen.


 - Att vargstammen ska sänkas mot golvet om 170 vargar är naturligtvis ett stort fall framåt, säger Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds förbundsstyrelse. 


JRF har under flera år begärt jakt på så många vargar som behövts för att sänka populationerna men har varje gång fått avslag på begäran. Att det nu ser ut att bli verkstad av de politiska besluten ser JRF fram emot, även om det finns många hinder kvar innan det blir verklighet. Inventeringarna som ligger till grund för besluten är tyvärr fortfarande undermåliga och underskattar vargstammen och detta kommer JRF bevaka när besluten om vargjakt fattas framöver. 

- JRF kommer bevaka och säkerställa att de politiska besluten uppfylls. Det ska inte gå att slippa undan genom att vända och vrida på siffror eller hänvisa till osäkra inventeringar. Vargstammen ska sänkas och det fort, fortsätter Henrik Tågmark.

Vargstammen är som tätast i Mellansverige men sprider sig snabbt söderut. JRF vill att stammen sänks där den är som tätast men jakten måste också ske i spridningsområdena. Vargar som inte jagas utvecklar onormala beteenden och vi har den senaste tiden sett flera närgångna vargar vilket tyder på en habitueringsprocess som måste stoppas. Inför det beslut om omfattande vargjakt som nu måste till önskar JRF att naturvårdsverket involverar jägarna för att jakten på bästa möjliga sätt ska bidra till lättnad för jägare, djurägare och markägare landet över.


- Vargen är svårjagad och det krävs en stor samverkan mellan jägare och markägare för att vargjakten ska bli effektiv. JRF kommer följa upp besluten och verka för att de blir så enkla som möjligt och att jägarna får de förutsättningar som krävs för att genomföra jakten, avslutar Henrik Tågmark.