Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Dataintrång hos Naturvårdsverket

Samtliga IT-system på Naturvårdsverket har stängts ner på grund av dataintrång. Det innebär att e-post och e-tjänster ligger nere.

I dagsläget är det oklart hur lång tid som Naturvårdsverkets IT-system kommer ligga nere. Det finns risk att avbrottet kommer att fortsätta under fredagen.
Avbrottet berör även webbplatserna sverigesnationalparker.se, sverigesmiljömål.se, lavinprognoser.se och fjällsäkerhetsrådet.se. 

Naturvårdsverket vet i dagsläget inte vilken information som har överförts från Naturvårdsverkets IT-system. Myndigheten meddelar att ett intensivt analysarbete pågår som bl a visar att ingen information har raderats eller förvanskats.
Det mesta av den information som myndigheten har är öppen information. Det finns också sådant som omfattas av sekretess. Det kan till exempel handla om information som företag rapporterar till oss om farligt avfall och utsläpp eller om uppgifter i Jägarregistret. 

Länk: https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/naturvardsverkets-it-system-ligger-nere/

Ni kan även löpande besöka naturvardsverket.se för information och hålla er uppdaterade.

Jägarnas Riksförbund informerar löpande om den fortsatta utvecklingen. Det är viktigt att Sveriges jägare är informerade och skulle delar av jägarregistret laddats ner är det viktigt de drabbade får kännedom om detta, naturligtvis andra som drabbats också säger Johan Boström, marknads och kommunikationschef på Jägarnas Riksförbund.