Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Jägarnas Riksförbund kämpar emot EUs klåfingrighet i blyfrågan

Förbundsmeddelande. Den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, har nu lämnat sitt förslag om förbud mot bly i ammunition till EU-kommissionen. Förslaget är långtgående och riskerar att totalt slå undan möjligheterna att bedriva såväl etisk jakt som aktivt övningsskytte.

Följderna är omöjliga att överskåda men den negativa effekten av förslaget kommer vida överstiga de negativa följder som bly i ammunition kan ha för såväl miljö som djurliv.

Eftersom det här är en fråga som ligger på EU:s bord är Sveriges möjligheter att påverka förslaget mindre. JRF samverkar brett med jägarorganisationer i andra nordiska länder och jakt- och skytteorganisationer i Sverige för att påverka svenska politiker, både i Sverige och EU, för att förändra det föreslagna regelverket respektive mildra de negativa effekterna det får för svenska jägare och skyttar.

Förbundsordförande Solveig Larsson: Vi har känt till att det här är på gång, men ändå blir jag bedrövad när det nu syns svart på vitt. Vi ska verkligen vända på varje sten för att försöka göra det här så bra som möjligt för Sveriges jägare.

Ännu har inte EU-kommissionen tagit ställning i frågan, det kommer de göra senare under 2023. Det slutliga beslutet kan alltså förändras jämfört med hur det ser ut nu. Några av de förslag som kommissionen har att ta ställning till är:
- Förbud mot bly i centralantänd kulammunition grövre än 5,6mm, med 18 månaders övergångsperiod.
- Förbud mot bly i övrig kulammunition, med 5 års övergångsperiod.
- Förbud mot bly i hagelammunition, med 5 års övergångsperiod.

Förbundsordförande Solveig Larsson: Det här visar ännu en gång hur främmande livet på den Svenska landsbygden är för EU:s tjänstemän. Tyvärr riskerar nu jägare och skyttar att ännu en gång behöva klä skott för EU-byråkraternas klåfingrighet.