Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Licensjakt på varg i Västmanland 2016

Länsstyrelsen i Västmanland har idag tagit beslut om licensjakt på varg. Vinterns jakt omfattar sex vargar i Färnareviret som ligger sydöst om Skinnskatteberg.

Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras. Jakten startar den 2 januari 2016 och pågår som längst till och med den 15 februari. Färnareviret har haft vargetablering under lång tid och enligt det senaste årets inventering finns det ingen genetiskt viktig varg i området.

De länsstyrelser som berörs av vargstammen samverkar om besluten om licensjakt så att fördelning och jaktuttag inte påverkar vargstammen negativt. Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Västmanlands län ingår. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Licensjakten omfattar totalt 46 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

Värmland – 20 vargar (länsegna revir)
Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamma reviret Loka, jakt administreras av Länsstyrelsen Örebro)
Dalarna – 8 vargar
Gävleborg – 6 vargar
Västmanland – 6 vargar

Läs mer om licensjakt på varg »