Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Diskussionsmöte Distrikt 14 V-G den 6 dec 2015

Kort sammanfattning av diskussionsmöte.

Rickard Olsson och förbundsstyrelsen hade kallat till diskussionsmöte, denna gång för Distrikt 14 V-G. Liknande möten hålls i övriga distrikt i landet.  Meningen är att det senare ska göras en samanställning med dessa olika förslag som underlag för framtida JRFs inriktning. Rickard och mötesdeltagarna diskuterade hur JRF ska kunna säkra återväxten och få ungdomar mer intresserade och aktiva. Förslag diskuterades på utökad digitala forum ex Facebook, appar mm som kan göra information mer åtkomlig och lättare att komma ut till medlemmarna. Det togs också upp förslag om att det i framtiden kanske kunde vara möjligt med mer samarbete och gemensamma aktiviteter inom avdelningarna.