Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Rapport från distriktsmöte 28 november

Lördagen den 28 november träffade representanter från lokalavdelningar och distrikt och diskuterade utveckling inom JRF.

Förbundet har en fantastiskt fin utveckling under många år i hela landet och mötet lämnade förslag till förbundet där ambitionen är att stärka arbetet regionalt och förenkla det lokala engagemanget. Vid mötet dryftades även aktuellt arbete inom viltförvaltnings delegationen (VFD) i Västerbotten om socioekonomiska effekter i länet av stora rovdjur. JRF´s synpunkter sammanfattades i en skrivelse som har lämnats till VFD. Skrivelsen och underlag kan läsas i bifogade filer.

Tisdagen den 1 december sammanträdde VFD i Västerbotten. Suppleant Solveig Larsson deltog med yttranderätt, men ej beslutsrätt. Vid mötet genomfördes kortare utbildning i älgförvaltning av Göran Ericsson, SLU, med fokus på VFD roll. Han framhöll att länsstyrelsen har en beslutsstödjande funktion och att de mål VFD följer upp ska vara kvalitativa och gå att utvärdera. Kvantitativa mål (antal) hör främst till ÄFO och ÄSO att hantera. De Indikatorer som vi beslutar ska visa på att vi är på rätt väg, men vi bör inte lägga kraft för att uppnå 100% måluppfyllelse, utan uppnå att minska sannolikhet att vi går åt fel håll.
Länsstyrelsen informerade om utfall hittills av älgjakt 2015 i kvantitativa mått, där utfall  är mycket nära mål i kustnära ÄFO, medan i inlandet och västra ÄFO, särskilt sydvästra släpar efter. Mötet diskuterade hur kunskap under pågående förvaltningsår ska kunna beaktas och olika syn på hur hög grad av adaptivitet som ska tillåtas framkom.
Jakttid för älg ska under 2016 fastställas igen och förslaget är ett nytt 3 årigt beslut och frågan om att eventuellt slopa brunstuppehållet lyftes. Norrbotten har slopat brunstuppehåll och den ökade friheten med möjlighet att jaga när dagslängd och klimat är bättre och mindre risk för störning av nerflyttad ren har uppskattats. JRF distriktet tar gärna emot synpunkter på jakttid för älg kommande 3-års perioden.
Från rovdjursförvaltningen informerades att inkomna synpunkter om socioekonomin främst visar på negativa effekter av stora rovdjur i länet och arbetet med detta kommer att fortsätta på Länsstyrelsen. Lodjursinventeringen har börjat och här planeras att involvera jägare för att uppnå bättre täckning i främst kustområdet där spårförhållandena är sämre.
När det gäller järv genomförs test på spillningsinventering genom dna analys, som verkar fungera bra, men än inte visar på antal i länet genom att test gjorts kring kända lyor.

Relaterade dokument:

Socioekonomi i de regionala förvaltningsplanerna för stora rovdjur i Västerbottens län

Synpunkter från Jägarnas Riksförbund distrikt Västerbotten omkring socioekonomiska aspekter av rovdjursförvaltningen i Västerbotten