Välj distriktsavdelning

Kontakt

Distriktsordförande: Anders Stenmark, 070-635 95 53, stenis56@hotmail.com

Vice ordförande: Assar Nilsson, 070-386 01 61

Kassör: Vivianne Oskarsson, 070-266 49 56

Ungdomsledare: Kalle Nygren, 070-630 91 75