KONTAKT - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Skredsviks Jaktvårdsklubb

KONTAKT

Styrelse 2017

Ordförande
Rickard Olsson, 070-318 88 18, r-o1@hotmail.com

Sekreterare
Jan Karlsson, 070-377 17 55, jan.karlsson@marine.gu.se

Valberedning
Tobias Ehn, 070-746 79 26, tobias.ehn@hotmail.com

Funktionärsuppdrag 2017

Ungdomsledare
Ingve Rahlbring, 070-746 79 26
Mats Bertilsson, 0520-424188

Samordnare skytteverksamhet
Andreas Bennehag, 073-983 90 74

Samordnare press
Rickard Olsson, 070-318 88 18, r-o1@hotmail.com