Trofébedömning - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Malmö Jägarklubb

Trofébedömning

Följande bedöms av klubbens trofébedömare:

Troféer

 • ÄLG ( Alces alces)
 • KRONHJORT (Cervus Elaphus elaphus) Västlig ras. Sverige, England, Frankrike, Holland, Spanien
 • KRONHJORT (Cervus Elaphus scoticus Atlanticus) Nordisk ras, Norge, Skottland
 • KRONHJORT (Cervus Elaphus hippolaphus) Östlig ras, Polen, Tyskland, Österrike
 • DOVHJORT (Dama dama)
 • RÅDJUR (Capreolus capreolus)
 • MUFFLON (Ovis musimon)
 • VILDSVIN (Sus scrofa)

Skalle

 • VARG (Canis lupus)
 • BJÖRN (Ursus arctos)
 • LO (Lynx lynx)
 • RÄV (Vulpes vulpes)
 • GRÄVLING (Meles meles)

Skinn

 • BJÖRN (Ursus arctos)
 • VARG (Canis lupus)
 • LODJUR (Lynx lynx)

Observera att Björn, Lo och Varg endast bedöms mot uppvisande av polisintyg.

Priser

Älg, Kronhjort, Dovhjort, Mufflon: 400:- inkl. medalj
Råbock, Vildsvin, Räv, Grävling: 300:- inkl. medalj

Bedömningsnorm

Bedömning sker enligt CIC normen (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier)
2009 har CIC utkommit med nya direktiv och poängsatser efter det att landsansvariga varit på utbildning i Österrike. Nyheterna är ännu inte beskrivna i de sk. Röda och Blå böckerna utan är direktiv direkt från CIC till ansvariga i respektive förbund i respektive land. Direktiven kommer att publiceras i anvisningarna från CIC.

Trofébedömare

För att få din trofé bedömd, kontakta  Dan Gudmundsson, dan.gudmundsson@telia.com.