Jakt- och viltfrågor - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Jakt- och viltfrågor

ÄLGJAKTEN 2021/22 i Skåne,

Älgjakten startar numera den 8 oktober. För de som har licens eller jagar i älgskötselområden är rekommendationen från länsstyrelsen att jakten bör starta den 23 oktober.

För er som jagar på oregistrerade områden är det ju kalvjakt och numera är det 5 dagar, 8 oktober till och med 12 oktober.

 

 

Påminnelse om rapportering av jaktresultat

På uppmaning av älgförvaltningen påminner länsstyrelsen om att fälld älg ska rapporteras senast inom två veckor efter det att djuret fälldes. En löpande rapportering är viktig för att älgförvaltningen ska kunna följa upp resultat under pågående jaktsäsong.

Anmälan om fälld älg

Enligt 5a § jaktförordningen (1987:905) ska fälld älg rapporteras till länsstyrelsen inom två veckor efter att den har fällts.

Rapportering av fälld älg sker till länsstyrelsen antingen direkt på Älgdata (www.algdata.se)
 eller via ett av rapporteringssystemen nedan.

Följande rapporteringssystem finns tillgängliga utöver Älgdata:

-    Viltdata (www.viltdata.se)
Jaktrapport (www.jaktrapport.se)

Anmälan om fälld älg ska enligt 5c § jaktförordningen innehålla uppgifter om:

Jaktområdets registreringsnummer (registreras automatiskt genom inloggningen)
Datum då djuret fälldes,
Djurets kön, samt om det var en årskalv

Rapportering av älgobs

Rapportering av älgobs kan göras i Viltdata eller Jaktrapport. Det går inte att rapportera älgobs direkt i Älgdata. Oavsett i vilket system man rapporterar ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning samt vidarebefordran av data till Älgdata.