Kontakt - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Kontakt

Distriktsstyrelse 2017

 

Distriktsordförande
Sven-Olof Sandberg, 070-954 28 90, sos.j.sandberg2@gmail.com

Vice ordförande
Thomas Sonesson, sune71sonesson@hotmail.com

Sekreterare
Ola Persson, Zeus_persson@hotmail.com

Kassör
Michael Larsson, orren1@telia.com

Ledamöter
Jörgen Marks, larsjorgen1@live.se
Conny Rundqvist, rundqvistconny@hotmail.com

Suppleant
Göran Borglin, g.borglin@gmail.com