Aktuellt - Jägarnas Riksförbund

Aktuellt

 

Vi välkomnar Emma Olsson till JRF

2020-12-15 - Förbundsnytt

Vi vill välkomna Emma Olsson till JRF som vår nya utbildningskoordinator.

Läs hela inlägget

Så hämtar du hem ditt digitala medlemskort

2020-08-28 - Förbundsnytt

Här kommer en enkel guide till hur du hämtar hem ditt digitala medlemskort.

Läs hela inlägget

Råd kring hantering av Covid 19

2020-06-03 - Förbundsnytt

Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

Läs hela inlägget

Förbundsårsstämma

2020-04-24 - Förbundsnytt

Vid förbundsstyrelsemöte den 22 april diskuterades frågan om förbundets årsstämma. Vid diskussionen var medlemsdemokratin i fokus men även hur förbundsstyrelsen ska agera för att upprätthålla aktiviteten och inte i onödan försvåra för medlemmarna att göra sina röster hörda. Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Läs mer

Läs hela inlägget

Nytt beslut från förbundsstyrelsen

2020-03-19 - Förbundsnytt

Som en följd av coronaviruset har Förbundsstyrelsen beslutat att göra avsteg från förbundets stadgar för att möjliggöra att distrikten kan hålla sina årsstämmor samtidigt som hänsyn tas till rådande situation.

Läs hela inlägget

Årsstämmor och coronaviruset

2020-03-12 - Förbundsnytt

Nu är högsäsong för distriktsårsstämmor och med anledning av det har det kommit frågor om hur detta ska hanteras i förhållande till coronaviruset. Jägarnas Riksförbund hänvisar helt och fullt till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och vidtar därför inga särskilda åtgärder, utan rekommenderar distriktsstyrelserna att hålla sig uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

Läs hela inlägget

Stor framgång för vildsvinsjägarna

2019-12-16 - Förbundsnytt

Livsmedelsverket har idag överlämnat en rapport med förslag till regeringen angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött. Förslagen innebär bland annat, att det nu blir möjligt för jägare att sälja vildsvinskött utan att detta har passerat en vilthanteringsanläggning Det kommer nu räcka med att jägaren har genomgått en utbildning. Glädjande är att vi som Jägarorganisation kommer kunna utbilda de som avser att sälja eller ge bort vildsvinskött.

Läs hela inlägget

Projektet Mera Tall

2019-11-15 - Förbundsnytt

Jägarnas Riksförbund deltar i projektet Mera Tall som pågår i Södermanland och Örebro län under perioden 2018-2021.

Läs hela inlägget

Förbundsårsstämma 2018

2018-06-10 - Förbundsnytt

Den 16-17 juni samlas Jägarnas Riksförbund för årsstämma i Sollefteå. Delegater från hela Sverige samlas för att fatta beslut om förbundets framtid såväl som att behandla året som gått. Presenterar Sollefteå kommun gör kommunalråd Åsa Sjödén som besöker stämman.

Läs hela inlägget

Ny jakthundsförsäkring för dig som är medlem i Jägarnas Riksförbund

2017-11-10 - Förbundsnytt

Som medlem i Jägarnas Riksförbund är du olycksfalls- och ansvarsförsäkrad. Nu har vår samarbetspartner Svedea tagit fram en prisvärd jakthundsförsäkring som du som medlem har möjlighet att teckna.

Läs hela inlägget

Ny samverkansgrupp för rovdjursfrågor

2017-07-17 - Förbundsnytt

Som en del av Jägarnas Riksförbunds handlingsplan för Nej till frilevande varg har nu en samverkansgrupp för rovdjursfrågor bildats av och med distrikten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Läs hela inlägget

Ny medlemsförmån - nu kan du teckna jakthundsförsäkring hos Svedea

2017-03-27 - Förbundsnytt

Vår samarbetspartner Svedea har tagit fram en särskild anpassad jakthundsförsäkring för att du ska få en bra försäkring utan att behöva betala för mycket.

Läs hela inlägget

Ordförandekonferens på Krusenbergs herrgård

2017-02-24 - Förbundsnytt

Den 18-19 februari träffades representanter för distrikten och förbundsstyrelsen på Krusenbergs herrgård för årets första ordförandekonferens.

Läs hela inlägget

Vem blir årets ungdomsledare 2015?

2016-03-08 - Förbundsnytt

Nominera er ungdomsledare senast den 11 april.

Läs hela inlägget

23 november informationsträff i Stegeryd

2015-11-01 - Förbundsnytt

Blekinges distriktstyrelser och samtliga avdelningsstyrelse sammankallas till informationsmöte.

Läs hela inlägget

12